Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Decembrie 2023

portal

portal

Mentiuni - persoane juridice

1. Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2
2. Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
3. Modificarea denumirii
4. Schimbarea formei juridice
5. Transformarea unei societati pe actiuni într-o SE
6. Schimbarea sediului social în acelasi judet
7. Schimbarea sediului social în alt judet
8. Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru
9. Prelungirea duratei de functionare
10. Reducerea duratei de functionare
11. Modificarea obiectului de activitate
12. Actualizarea obiectului de activitate
13. Modificarea declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
14. Majorarea capitalului social
15. Reducerea capitalului social
16. Transmiterea partilor de interes si a partilor sociale
17. Suspendarea sau reluarea activitatii
18. Schimbarea membrilor organelor de conducere si de control
19. Înfiintarea sau desfiintarea de sedii secundare
20. Radierea sucursalei
21. Modificarile la actele constitutive ale GIE si GEIE
22. Modificarea datelor de identificare
23. Excluderea sau retragerea asociatilor
24. Fuziunea uneia sau mai multor societati într-o societate pe care o constituie
25. Fuziunea uneia sau mai multor societati cu o societate existenta
26. Fuziunea transfrontaliera
27. Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati existente
28. Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati nou constituite
29. Divizarea totala

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.