Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

22 Martie 2023

portal

Mentiuni - persoane juridice

Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2
Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
Modificarea denumirii
Schimbarea formei juridice
Transformarea unei societati pe actiuni într-o SE
Schimbarea sediului social în acelasi judet
Schimbarea sediului social în alt judet
Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru
Prelungirea duratei de functionare
Reducerea duratei de functionare
Modificarea obiectului de activitate
Actualizarea obiectului de activitate
Modificarea declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
Majorarea capitalului social
Reducerea capitalului social
Transmiterea partilor de interes si a partilor sociale
Suspendarea sau reluarea activitatii
Schimbarea membrilor organelor de conducere si de control
Înfiintarea sau desfiintarea de sedii secundare
Radierea sucursalei
Modificarile la actele constitutive ale GIE si GEIE
Modificarea datelor de identificare
Excluderea sau retragerea asociatilor
Fuziunea uneia sau mai multor societati într-o societate pe care o constituie
Fuziunea uneia sau mai multor societati cu o societate existenta
Fuziunea transfrontaliera
Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati existente
Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati nou constituite
Divizarea totala

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.