Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Martie 2023

portal


Înmatriculari - persoane juridice


Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2
Societate în nume colectiv, societate în comandita simpla si societate cu raspundere limitata
Societate cu raspundere limitata debutant (SRL-D)
Grup de interes economic
Societate pe actiuni si societate în comandita pe actiuni
Societate si companie nationala
Societate europeana Holding
Societate europeana constituita prin fuziune
Regie autonoma
Organizatie cooperatista de credit
Societate cooperativa de gradul I si gradul II
Cooperativa agricola de gradul I, gradul II si gradul III
Societate cooperativa europeana
Cooperativa europeana constituita prin fuziune
Societate europeana - filiala

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.