Înmatriculări - persoane juridice

   

Societate în nume colectiv, societate în comandită simplă şi societate cu răspundere limitată
Societate cu răspundere limitată – debutant (SRL-D)
Grup de interes economic
Societate pe acţiuni şi societate în comandită pe acţiuni
Societate şi companie naţională
Societate europeană Holding
Societate europeană constituită prin fuziune
Regie autonomă
Organizaţie cooperatistă de credit
Societate cooperativă de gradul I şi gradul II
Cooperativă agricolă de gradul I şi gradul II
Societate cooperativă europeană
Cooperativă europeană constituită prin fuziune
Societate europeană - filială
Sucursală societate sau GIE cu sediul în România
Sucursală regie autonomă
Sucursală societate cooperativă
Sucursală a unei firme cu sediul în străinătate
Depunere prospect de emisiune de acţiuni

 

Vă informăm că serviciul „Verificare disponibilitate și rezervare denumire online” disponibil pe https://portal.onrc.ro va fi suspendat temporar în perioada 14 martie − 25 aprilie 2019, în intervalul orar 08:00 − 18:00, în vederea asigurării verificării planurilor de afaceri din programul de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii − Start-up Nation 2018. În această perioadă puteți utiliza ca alternativă depunerea, prin portalul ONRC, a formularului online privind verificarea disponibilității și rezervarea denumirii (în acest caz este necesară utilizarea unei semnături electronice). Vă mulțumim pentru înțelegere!