Înmatriculări - persoane juridice

   

Societate în nume colectiv, societate în comandită simplă şi societate cu răspundere limitată
Societate cu răspundere limitată – debutant (SRL-D)
Grup de interes economic
Societate pe acţiuni şi societate în comandită pe acţiuni
Societate şi companie naţională
Societate europeană Holding
Societate europeană constituită prin fuziune
Regie autonomă
Organizaţie cooperatistă de credit
Societate cooperativă de gradul I şi gradul II
Cooperativă agricolă de gradul I şi gradul II
Societate cooperativă europeană
Cooperativă europeană constituită prin fuziune
Societate europeană - filială
Sucursală societate sau GIE cu sediul în România
Sucursală regie autonomă
Sucursală societate cooperativă
Sucursală a unei firme cu sediul în străinătate
Depunere prospect de emisiune de acţiuni

 

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe