Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

30 Martie 2020

portal


Înmatriculari- persoane juridice


Societate în nume colectiv, societate în comandita simpla si societate cu raspundere limitata
Societate cu raspundere limitata debutant (SRL-D)
Grup de interes economic
Societate pe actiuni si societate în comandita pe actiuni
Societate si companie nationala
Societate europeana Holding
Societate europeana constituita prin fuziune
Regie autonoma
Organizatie cooperatista de credit
Societate cooperativa de gradul I si gradul II
Cooperativa agricola de gradul I si gradul II
Societate cooperativa europeana
Cooperativa europeana constituita prin fuziune
Societate europeana - filiala
Sucursala societate sau GIE cu sediul în România
Sucursala regie autonoma
Sucursala societate cooperativa
Sucursala a unei firme cu sediul în strainatate
Depunere prospect de emisiune de actiuni

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe