Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

 

Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente: 

  • diploma;
  • certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
  • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
  • certificatul de competenţă profesională;
  • cartea de meşteşugar;
  • carnetul de muncă al solicitantului;
  • declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale;
  • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
  • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
  • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.