Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

Specimenul de semnătură

      

  • Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familale se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, în original, în formele prevăzute de lege.
  • Pentru dovedirea specimenului de semnătură, reprezentantul întreprinderii familale semnează la oficiul registrului comerţului, în prezenţa directorului oficiului sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
  • În absenţa reprezentantului întreprinderii familale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen de semnătură legalizat de notarul public.
  • În absenţa reprezentantului întreprinderii familale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerţului, de către avocat, a împuternicirii avocaţiale care conţine semnătura clientului, respectiv a reprezentantului întreprinderii familale. Semnătura reprezentantului întreprinderii familale trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate a profesionistului, respectiv a întreprinderii familiale.

IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2021, pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului. (model orientativ specimen)

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.