Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

28 Iunie 2022

portal

Specimenul de semnătură

      

  • Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familale se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, în original, în formele prevăzute de lege.
  • Pentru dovedirea specimenului de semnătură, reprezentantul întreprinderii familale semnează la oficiul registrului comerţului, în prezenţa directorului oficiului sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
  • În absenţa reprezentantului întreprinderii familale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen de semnătură legalizat de notarul public.
  • În absenţa reprezentantului întreprinderii familale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerţului, de către avocat, a împuternicirii avocaţiale care conţine semnătura clientului, respectiv a reprezentantului întreprinderii familale. Semnătura reprezentantului întreprinderii familale trebuie dată personal în faţa avocatului şi va fi folosită în întreaga activitate a profesionistului, respectiv a întreprinderii familiale.

IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2021, pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului. (model orientativ specimen)

Vă informăm că, în perioada 27.06 - 01.07.2022, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Cererile de înregistrare și înscrisurile prevăzute de lege pot fi depuse prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro sau prin poștă electronică la adresa de e-mail transmiterecereri@is.onrc.ro, sau pot fi transmise prin poștă/curier ori după caz, pot fi depuse la ghișeu la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, situat în municipiul Iași, Str. Gândul nr. 2A, Cod poștal 700127, tel: 0232.254.400 și fax: 0232.276.334.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.