Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Octombrie 2022

portal

 

  • Cererea de înregistrare a întreprinderii individuale se face de persoana fizică care solicită înregistrarea ca titular al întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.
  • Cererea de înregistrare se poate semna, în calitate de reprezentant, şi de către persoanele autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea persoanelor juridice.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.