Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Octombrie 2022

portal

 

  • Dovada depusă  poate fi orice înscris care atestă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.