Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Iulie 2020

portal

Acordul de constituire

 

  • Prin acordul de constituire a întreprinderii, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune. Prin acordul de constituire se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune, care pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau la pierderile întreprinderii.
  • Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
  • Model acord de constituire  .

  

 

 

 

 

 

Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Giurgiu este temporar indisponibil. Vă mulțumim pentru înțelegere!