Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Iunie 2023

portal

 

  • Extras din OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare: 

    Art. 8: (1) Pot desfăşura activităţi economice în una dintre formele prevăzute la art. 4 persoanele fizice care: c)au un sediu profesional declarat conform art. 9.

    Art. 9: (1) PFA, întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale şi întreprinderea familială au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării.
    (2)Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru.

    Art. 14: (3) Punctele de lucru se înregistrează în registrul comerţului, cu respectarea dispoziţiilor privind sediul profesional şi cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului capitol.

  • Dovada depusă  poate fi orice înscris care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.      ***      Serviciile electronice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului de pe lângă tribunale vor funcționa cu intermitențe în perioada 8-9 iunie 2023, după ora 14:00, ca urmare a unor lucrări de mentenanță. Vă mulțumim pentru înțelegere!