Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2023

portal

În cazul cererilor depuse direct la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale /ONRC, se va anexa și copia actului de identitate a solicitantului/deponentului, certificată olograf pentru conformitate cu originalul și, după caz, împuternicirea;

În situația cererilor transmise prin poștă electronică, acestea vor fi semnate cu  semnătură electronică și transmise  la adresa beneficiarireali@onrc.ro;

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.