Furnizarea de informaţii analitice program Start-up Nation, se eliberează numai aplicanţilor la programul Start-up Nation în baza formularului CERERE FURNIZARE INFORMAŢII SPECIALIZATE care se va  completa astfel:

  • IV, pct. 1 – datele solicitantului persoană fizică şi datele Beneficiarului (firma care va beneficia de fondurile nerambursabile). Dacă persoana fizică nu deţine calităţi/funcţii în cadrul Beneficiarului va fi solicitată delegaţie/împuternicire din partea Beneficiarului;
  • IV, pct. 2.2 Obţinere lucrări statistice: se bifează două opţiuni RC şi ANALITICĂ;
  • IV, pct. 3 – se bifează una din opţiunile de eliberare;
  • V – nume și prenume, data și semnătura;
  • Punctul 1 a) din anexă: se bifează STARE FIRMĂ şi pe linia punctată se completează INSOLVENŢĂ, START-UP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă informăm că serviciul "Verificare disponibilitate și rezervare denumire online" disponibil pe https://portal.onrc.ro va fi suspendat temporar, până la data de 27 mai 2019, în intervalul orar 08:00 - 18:00, în vederea asigurării verificării planurilor de afaceri din programul de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation 2018. În această perioadă puteți utiliza ca alternativă depunerea, prin portalul ONRC, a formularului online privind verificarea disponibilității și rezervarea denumirii (în acest caz este necesară utilizarea unei semnături electronice). Vă mulțumim pentru înțelegere!