Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

17 Februarie 2020

portal

 

Furnizarea de informaţii analitice program Start-up Nation, se eliberează numai aplicanţilor la programul Start-up Nation în baza formularului CERERE FURNIZARE INFORMAŢII SPECIALIZATE care se va  completa astfel:

  • IV, pct. 1 – datele solicitantului persoană fizică şi datele Beneficiarului (firma care va beneficia de fondurile nerambursabile). Dacă persoana fizică nu deţine calităţi/funcţii în cadrul Beneficiarului va fi solicitată delegaţie/împuternicire din partea Beneficiarului;
  • IV, pct. 2.2 Obţinere lucrări statistice: se bifează două opţiuni RC şi ANALITICĂ;
  • IV, pct. 3 – se bifează una din opţiunile de eliberare;
  • V – nume și prenume, data și semnătura;
  • Punctul 1 a) din anexă: se bifează STARE FIRMĂ şi pe linia punctată se completează INSOLVENŢĂ, START-UP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe