Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal


INFORMARE
privind
  expirarea termenului până la care acțiunile la purtător trebuie convertite în acțiuni
nominative de către societățile emitente

 

          La data de 21 ianuarie 2021 expiră perioada de 18 luni pe care societățile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni o au la dispoziție pentru a converti în acţiuni nominative acțiunile la purtător existente și de a depune actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comerțului, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

          Neîndeplinirea, până la expirarea termenului de 18 luni, a obligaţiei de conversie, de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, dă dreptul oricărei persoane interesate, precum și Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, să solicite tribunalului, sau, după caz, tribunalului specializat, dizolvarea societăţii respective.

          Menționăm că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, au fost abrogate dispozițiile legale privitoare la acțiunile la purtător, capitalul social al societăților pe acțiuni fiind reprezentat doar prin acțiuni nominative. De asemenea, a fost interzisă emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.

          Astfel, potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  cu modificările și completările ulterioare, până la data expirării termenului de mai sus, deţinătorii cu orice titlu de acţiuni la purtător le vor depune la sediul societăţii emitente, iar consiliul de administraţie al societăţii va înscrie pe titluri şi în registrul acţionarilor numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.

          De asemenea, acţiunile la purtător nedepuse la sediul societăţii emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut mai sus, cu consecinţa reducerii corespunzătoare a capitalului social.

          Lista societăților care figurează cu acțiuni la purtător, la data prezentei informări, poate fi consultată aici.

 

          Pentru mai multe informaţii accesaţi: https://www.onrc.ro/index.php/ro/legislatie/legislatie-nationala.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați:
Biroul Comunicare și Relații Internaționale
E-mail: presa@onrc.ro

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.