Tipărire
 • Proiectul de fuziune conţine:
  • forma, denumirea şi sediul social al fiecărei societăţi participante la fuziune;
  • forma, denumirea şi sediul social al societăţii nou-înfiinţate, dacă este cazul;
  • condiţiile alocării de acţiuni/părţi sociale la societatea absorbantă sau la societatea  nou-înfiinţată;
  • rata de schimb a acţiunilor/ părţilor sociale şi cuantumul eventualelor plăţi în numerar;
  • data de la care acţiunile/părţile sociale alocate dau deţinătorilor dreptul de a participa la beneficii şi orice condiţii speciale care afectează acest drept;
  • drepturile acordate de societate deţinătorilor de acţiuni care conferă drepturi speciale  şi celor care deţin alte valori mobiliare în afară de acţiuni;
  • orice avantaj special acordat experţilor care evaluează proiectul de fuziune şi membrilor organelor administrative sau de control al societăţilor implicate în fuziune;
  • informaţii privind evaluarea patrimoniului transferat societăţii absorbante sau societăţii nou-înfiinţate;
  • data de la care tranzacţiile societăţii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinând societăţii absorbante  sau societăţii nou-înfiinţate;
  • efectele fuziunii asupra locurilor de muncă ale angajaţilor societăţilor participante la fuziune;
  • data situaţiilor financiare ale societăţilor participante la fuziune care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii;
  • dacă este cazul, informaţii privind mecanismele de implicare a angajaţilor în definirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societăţii absorbante sau nou înfiinţate.
 • În cazul în care proiectul de fuziune se publică în Monitorul Oficial al României în extras, acesta va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:
  • forma, denumirea şi sediul social al  fiecărei societăţi participante la fuziune;
  • oficiul registrului comerţului la care au fost depuse documentele;
  • condiţiile în care îşi pot exercita dreptul de opoziţie creditorii societăţii.