Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Octombrie 2022

portal

 

DIZOLVARE, LICHIDARE ȘI RADIERE  PERSOANE JURIDICE

 

Societatea se dizolvă prin:

 1. trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
 2. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia;
 3. declararea nulităţii societăţii;
 4. hotărârea adunării generale;
 5. hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;
 6. falimentul societăţii;
 7. alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

În funcție de temeiul dizolvării,  în procedura de închidere a unei societăți  se disting următoarele situații:

 1. Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL, SA si SCA
 2. Dizolvarea şi lichidarea  simultană a SNC, SCS, SRL şi GIE (art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 3. Dizolvarea voluntară şi lichidarea SNC, SCS, SRL, SA şi SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 şi art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 4. Radierea urmare dizolvării judiciare şi lichidării societăţilor (cf. art. 227 alin. (1) lit. c) şi e) şi art. 229 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 5. Radierea urmare a dizolvării şi lichidării SNC, SCS, SRL şi SCA (deces - art. 229 şi art. 230 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.