Tipărire

 

Cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte este semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat prin actul constitutiv, sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială, ori de către oricare asociat/acționar/membru ori de un împuternicit al acestuia.