Tipărire
  • Cererea de înregistrare se depune după trecerea termenului de 2 luni de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau deciziei asociatului unic în Monitorul Oficial al României.
  • Confirmarea publicării hotărârii privind reducerea capitalului social în Monitorul Oficial al României se efectuează de ORCT.