Tipărire

 

  • dovada verificării și rezervării firmei și, după caz, a emblemei, poate fi depusă în original, în format letric sau transmisă prin mijloace electronice;
  • obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia (ex.:în cuprinsul cererii de înregistrare, al actului constitutiv).