Tipărire

 

După fiecare modificare a actelor constitutive, pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului, administratorul, consiliul de administraţie, respectiv directoratul va depune, pentru societăți, grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic, odată cu depunerea actului prevăzut la pct. 1, după caz, la registrul comerţului actul constitutiv actualizat, în original, în una dintre următoarele forme:

a) în forma unui înscris sub semnătură privată;

b) în forma prevăzută la lit. a), atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului;

c) în forma prevăzută la lit. a), certificat de ORCT, la cererea părţii;

d) în forma autentică, în cazurile prevăzute de lege.