Tipărire
  • Cererea adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii rezultate din fuziune/divizare – absorbantă sau al societăţii care se înfiinţează, va cuprinde toate capetele de cerere pentru care este necesar ca Tribunalul să dispună înregistrarea, respectiv aprobarea fuziunii şi a fiecărei modificări intervenite în actul constitutiv al societăţii absorbante sau, după caz, înmatricularea societăţii care se înfiinţează, radierea societăţii/societăţilor care se dizolvă fără a intra în lichidare şi publicarea în Monitorul oficial al României a actului modificator şi a notificării depunerii la registrul comerţului a actului constitutiv actualizat sau, după caz, a dispozitivului hotărârii Tribunalului, potrivit modelului: 

Descarcă model cerere fuziune/divizare la tribunal: