Tipărire
  • Cererea de înregistrare se va depune după trecerea termenului de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune/extrasului, în Monitorul Oficial/pe pagina de internet a ONRC. Prin aceeași cerere se va solicita și radierea societății care va înceta să mai existe.