Tipărire

 

Pentru Cererea adresată Președintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerțului se bifează pct. 4.6 la fuziune și se completează la altele.