Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Octombrie 2022

portal

 

Pentru Cererea adresată Președintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul solicitantului, prin care se solicită înregistrarea fuziunii în registrul comerțului se bifează pct. 4.6 la fuziune și se completează la altele.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.