Tipărire

 

  • pentru fondatorul persoană juridică română, informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, sunt obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu;
  • în cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente se vor depune, extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;