Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Noiembrie 2021

portal

Info Utile

sageata Obligaţiile şi sancţiunile aplicate lichidatorilor numiți în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii de dizolvare a unei societăţi trebuie finalizată şi lichidarea acesteia, termenul putând fi prelungit cu încă un an, la cererea lichidatorului, dar nu mai mult de două ori, conform articolului 260 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Lichidatorii vor fi numiți în cel mult 60 de zile de la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii de dizolvare, în condițiile prevăzute de lege pentru fiecare formă juridică în parte. 
Termene obligatorii pentru lichidatori
... află mai multe 

 
sageata Alegerea denumirii unei firme: elemente de distinctivitate

Atunci când doriți să înființați o firmă, trebuie să țineți cont de anumite aspecte legate de alegerea şi rezervarea denumirii societăţii.
Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un profesionist îşi exercită comerţul şi sub care semnează, iar în vederea rezervării, firma este supusă unor operaţiuni de verificare astfel încât să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării ... află mai multe 

 
sageata Care sunt serviciile de asistenţă gratuite acordate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale?

Vreţi să demaraţi o afacere şi aveţi nevoie de îndrumare privind formalităţile legale pe care trebuie să le întreprindeţi? Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pun la dispoziţia profesioniştilor servicii de asistenţă de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare 
...
află mai multe 

 

Dacă aţi decis să vă deschideţi o firmă, este important de știut că datele completate în cererile depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale devin informaţii publice odată cu înregistrarea lor în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a.
Care sunt prevederile legale care reglementează acest fapt?
În primul rând, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin.1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, registrul comerţului este public. Aşadar, Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, precum şi informaţii despre datele înregistrate în registrul comerţului şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat. 
O altă modalitate prin care orice persoană interesată poate obţine informaţii cu privire la datele unei firme înregistrate în registrul comerţului este accesarea Portalului ONRC, 
... află mai multe 

 
sageata Servicii de asistenţă acordate de Registrul Comerţului profesioniştilor

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pun la dispoziţia solicitanţilor servicii de asistenţă de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare (în conformitate cu art. 33). 
Pe lângă serviciile de asistenţă acordate gratuit, precum tehnoredactarea cererii de înregistrare sau îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor (pentru mai multe informaţii, accesaţi http://www.onrc.ro/index.php/ro/care-sunt-serviciile-de-asistenta-gratuite-acordate-de-oficiile-registrelor-comertului-de-pe-langa-tribunale), în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară şi activităţi de asistenţă acordate la cererea şi pe cheltuiala profesioniştilor
... află mai multe 

 
Info Utile 2016
Info Utile 2015
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.