Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Octombrie 2022

portal

 

  • Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se face de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestuia, cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.
  • În cazul în care reprezentantul desemnat prin acordul de constituire nu formulează cererea de înregistrare în registrul comerțului, în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1) din OUG nr. 44/2008, oricare membru al întreprinderii familiale, care are capacitate deplină de exerciţiu, poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, cu respectarea prevederilor alin. (4) din OUG nr. 44/2008.
  • Cererea de înregistrare se poate semna, în calitate de reprezentant, şi de către persoanele autorizate să acorde, potrivit normelor ce le reglementează profesia, asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea persoanelor juridice.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.