Tipărire

 

  • Dovada depusă  poate fi orice înscris care atestă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;