Servicii de asistenţă

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Înainte de înregistrarea în registrul comerţului, solicitanţii pot apela la serviciile de asistenţă oferite de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.  

Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii şi, după caz, anexa acesteia explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate. 

Serviciile de asistenţă şi tariful aferent fiecăruia sunt:

 • Îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor - Gratuit
 • Îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului - Gratuit
 • Tehnoredactarea cererii de înregistrare - Gratuit
 • Redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege – Gratuit
 • Redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului – Tarif - detalii: 162 lei
 • Redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic – Tarif  - detalii: 162 lei
 • Redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:
  • sediul social;
  • denumirea firmei sau emblema acesteia;
  • durata de funcţionare;
  • forma juridică;
  • domeniul principal de activitate şi activitatea principală;
  • obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;
  • administratori şi cenzori;
  • alte elemente ale actului constitutiv (date de identificare, participare la profit şi pierderi etc.);
  • primirea, retragerea de membri sau asociaţi;
  • majorarea sau reducerea capitalului social;
  • înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale secundare;
  • divizare sau fuziune;
  • dizolvare sau lichidare.
 • Tarif  - detalii: 49,50 lei + 10%/element suplimentar
 • Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă – Tarif  - detalii: 10,80 lei/act 

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

Vă informăm că serviciul "Verificare disponibilitate și rezervare denumire online" disponibil pe https://portal.onrc.ro va fi suspendat temporar, până la data de 27 mai 2019, în intervalul orar 08:00 - 18:00, în vederea asigurării verificării planurilor de afaceri din programul de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation 2018. În această perioadă puteți utiliza ca alternativă depunerea, prin portalul ONRC, a formularului online privind verificarea disponibilității și rezervarea denumirii (în acest caz este necesară utilizarea unei semnături electronice). Vă mulțumim pentru înțelegere!