Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

19 Octombrie 2021

portal

Info Utile 2016

 
 Documentele necesare menționării în registrul comerțului pot fi depuse online

Deţineţi o firmă şi trebuie să menționați în registrul comerțului o serie de acte supuse acestei obligații legale?
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea profesioniștilor prevăzuți la art. 2 din același act normativ, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului...află mai multe
... află mai multe 

 
 Cum puteţi depune online documentele necesare înregistrării unui profesionist la Registrul Comerţului?

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură pentru cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţia publică servicii online prin intermediul portalului https://portal.onrc.ro.
Pentru înregistrarea la registrul comerţului a unui profesionist, aveţi posibilitatea utilizării portalului de servicii online al ONRC, pentru accesarea căruia, trebuie să vă creaţi un cont de utilizator al portalului, ulterior având acces gratuit sau contra cost, funcţie de tipul serviciului.
Astfel, pentru înmatricularea online a unui profesionist (persoană juridică sau persoană fizică autorizată - PFA/întreprindere individuală – II/întreprindere familială – IF) trebuie accesată secţiunea “Înregistrare în RC şi autorizare PJ”/“Înregistrare în RC – PFA/II/IF” pentru a fi completată cererea
... află mai multe 

 
 The International Business Registers Report 2016

The International Business Registers Report 2016” este un studiu comparativ rezultat al colaborării organizaţiilor internaţionale ale registrelor comerţului, respectiv: ECRF (European Commerce Registers’ Forum), CRF (Corporate Registers Forum), IACA (International Association of Commercial Administrators) şi ASORLAC (Association of Registers of Latin America and the Caribbean). Totodată, trebuie precizat faptul că Raportul a reunit respondenţi din 89 de ţări, împărţite în patru categorii în funcţie de regiunea geografică în care sunt situate: Europa, Africa şi Estul Mijlociu, regiunea Asia – Pacific, precum şi America de Nord şi America de Sud, fiind subliniată pentru întâia dată importanţa pe care o are suprafaţa unei jurisdicţii şi numărul locuitorilor acesteia pentru numărul profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului. Studiul este structurat pe 5 capitole, care dezvoltă următoarele teme: informaţii generale despre registrul comerţului, procesele de înregistrare, fapte şi menţiuni de înregistrat, performanţa şi costurile legate de procesul de înregistrare şi dinamica
...
află mai multe 

 
 Cum puteţi verifica dacă la o anumită adresă este înregistrată o societate? 

În cazul în care doriţi să vă achiziţionaţi un imobil, printre alte demersuri pe care trebuie să le întreprindeţi, vă recomandăm să verificaţi dacă în registrul comerţului la adresa respectivă este înregistrat sediul social al vreunei societăţi.
Cum puteţi verifica dacă la adresa respectivă este înregistrat sediul social al unei societăţi?
Având în vedere că înainte de începerea activităţii economice persoanele fizice sau juridice au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social, aveţi posibilitatea să solicitaţi informaţii despre societăţile înregistrate la o anumită adresă astfel:
• prin completarea formularului – tip “Cerere – comandă eliberare informaţii” (care poate fi descărcat de pe pagina de internet a ONRC, www.onrc.ro, secțiunea Informaţii de interes public – Formulare tip - http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-188.pdf), la care se ataşează dovada privind plata taxei și tarifului aferent stabilit conform HG nr. 902/2012,  ... află mai multe

 
 Care sunt condiţiile pentru înfiinţarea unui SRL-D şi când se pierde calitatea de întreprinzător debutant în afaceri? 

În scopul stimulării mediului de afaceri, a fost lansat „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”. Prin intermediul acestui program se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate de întreprinzătorii debutanți în afaceri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată. 
Cine beneficiază de „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”?
Pentru a fi beneficiar al programului, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 6/2011, întreprinzătorul debutant în afaceri este persoana fizică majoră care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a) are capacitate juridică deplină de exercițiu;
b) anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European ... află mai multe

 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale  şi persoanele juridice (societăţile, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România), precum şi alte persoane fizice şi juridice prevăzute de lege, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului. Conform art. 8, alin. 1 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la înmatricularea unei firme se eliberează certificatul de înregistrare în care sunt menţionate … află mai multe 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.