Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

19 Octombrie 2021

portal

Info Utile 2015

Firma, emblema şi marca reprezintă elemente de distinctivitate prin care poate fi identificat un profesionist. Dar ce înseamnă fiecare dintre aceste elemente? Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un profesionist îşi exercită comerţul şi sub care semnează (art.30, Legea 26/1990) … află mai multe 

 
 Cum poate fi modificat obiectul de activitate al unei firme?

Atunci când doriţi să modificaţi obiectul de activitate al firmei, trebuie să ţineţi cont de prevederile legale în vigoare. În primul rând, pentru modificarea obiectului de activitate al unei firme (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu şi activitate principală, schimbarea domeniului şi activităţii principale), profesionistul trebuie să completeze şi să depună la oficiul registrului comerţului
... află mai multe 

 
 Întreruperea temporară a activității firmei: ce pași sunt necesari?

Dacă deţineţi o firmă a cărei activitate doriţi să o întrerupeţi temporar, trebuie să depuneţi la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde firma îşi are sediul social o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.În primul rând, este necesară completarea şi depunerea unei cereri de înregistrare prin care să solicitaţi înregistrarea menţiunii privind suspendarea temporară a activităţii firmei dumneavoastră însoţită de o declaraţie-tip pe propria răspundere din care să rezulte
... află mai multe 

Conform celei de a 14-a ediţie a International Business Registers Report, Europa este considerată cea mai stabilă regiune din punct de vedere al dinamicii afacerilor, dizolvările fiind înlocuite de noi înregistrări. Astfel că se înregistrează o creştere a procentului înmatriculărilor, comparativ cu cel al dizolvărilor, în ţări precum Spania (3% înmatriculări, 1% dizolvări), Suedia (6% înmatriculări, 3% dizolvări), Lituania (6% înmatriculări, 2% dizolvări), Estonia (9% înmatriculări, 2% dizolvări). În România, procentul dizolvărilor a crescut cu 3%, în timp ce înregistrările au crescut cu 4%. Există, de asemenea, şi situaţia în care numărul dizolvărilor a crescut comparativ cu cel al înregistrărilor, de exemplu: Germania – 4% dizolvări, 3% înregistrări, Croaţia – 12% dizolvări, 7% înregistrări ... află mai multe 

 

 Intrarea în vigoare a Legii privind stimularea investitorilor individuali – business angels
La data de 17 iulie 2015, a intrat în vigoare Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382/2.06.2015, având ca obiect reglementarea condițiilor în care persoane fizice (denumite investitori individuali – business angels), pot beneficia de facilități fiscale, ca urmare a dobândirii de părți sociale prin investiții în microîntreprinderi și întreprinderi mici. ... află mai multe.

 
 Stabilirea sediului unui PFA: ce documente sunt necesare?
Dacă doriţi să vă înregistraţi ca Persoană Fizică Autorizată, trebuie să ţineţi cont de anumite obligaţii la  stabilirea sediului profesional/secundar. În primul rând, avizul/acceptul vecinilor pentru schimbarea destinaţiei imobilelor de locuinţe, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, faţă de destinaţia iniţială, este obligatoriu în cazurile prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. De asemenea, la cererea de înregistrare în registrul ... află mai multe
 
 Înregistrarea PFA: cum se atestă pregătirea sau experiența profesională?
Dacă doriţi să vă autorizaţi ca persoană fizică, pentru a desfăşura anumite activităţi economice, sunt necesare condiţii de pregătire sau capacităţi profesionale pe care trebuie să dovediţi că le îndepliniţi. În acest sens, la cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării, trebuie să atașați anumite documente. Potrivit reglementărilor în vigoare, pregătirea sau experienţa profesională se pot atesta, după caz, cu documente precum ... află mai multe
 
 Ce categorii de profesioniști se înregistrează în registrul comerțului?
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) și (3) din Noul Cod civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice ... află mai multe
 

 Denumirea PFA-ului se modifică atunci când titularul îşi schimbă numele?
Persoanele care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sunt obligate să modifice denumirea firmei (adică a PFA-ului) dacă aleg să îşi schimbe numele, de exemplu după căsătorie.
Potrivit art. 31, alin. (1) din Legea 26/1990 privind registrul comerţului, ”Firma unui comerciant, persoană fizică, se compune din numele comerciantului scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia”.
Pentru a înregistra modificarea referitoare la nume şi prenume (obligatorie, conform legii 26/1990), persoana fizică autorizată trebuie să ... află mai multe

 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.