Tipărire

 

  • În etapa a II-a cererea de înregistrare se va depune după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  • Confirmarea publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se efectuează de ORCT.