Tipărire

 

  • Art. 125 din Legea nr. 161/2003:
    (2) Cererea va fi însoţită de
             c) dacă este cazul, actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;