Tipărire

  

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea ulterior constatării dizolvării a SRL cu asociat unic (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) - formular pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic - (copie), bifată la pct. 5.12;
 2. Hotărârea instanţei de constatare a dizolvării de drept (copie).

Înregistrare

 1. Cererea de radiere (original) - formular;
 2. Hotărârea definitivă a instanţei de constatare a dizolvării de drept (original);
 3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic, certificată de persoanele autorizate, potrivit legii, şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC cu minimum 15 zile înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 4. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 5. Dacă este cazul:
  • avizele prevăzute în legile speciale (copie - detalii);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

 

Notă

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.