Pagina principala Contact | Harta site-ului Cautare:

TAXE SI TARIFE

HOTĂRÂRE nr. 902 din 1 septembrie 2012
privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

TARIFELE
pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale înainte de depunerea cererii de înregistrare a comercianţilor.


FONDUL DE LICHIDARE CONFORM LEGII NR.85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

FONDUL DE BULETIN SE PERCEPE IN CUANTUM DE 10% APLICAT LA TAXELE DE INREGISTRARE IN REGISTRUL COMERTULUI

Facilitati acordate studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003


Cont pentru încasări în valută

Beneficiar: Oficiul National al Registrului Comertului
CIF: 14942091
Cod IBAN EUR: R035RNCB008201927871003
Banca Comerciala Romana Suc. Unirea
Cod BIC/SWIFT: RNCBROBU


Conturi IBAN 5032 ale oficiilor registrului comerțului

ORC BANCA ORC CONT IBAN 5032
ALBA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL ALBA IULIA RO94TREZ0025032XXX004411
ARAD TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL ARAD RO83TREZ0215032XXX015362
ARGES TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL PITESTI RO73TREZ0465032XXX008269
BACAU TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BACAU RO49TREZ0615032XXX006122
BIHOR TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL ORADEA RO94TREZ0765032XXX008747
BISTRITA-NASAUD TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BISTRITA RO71TREZ1015032XXX006447
BOTOSANI TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BOTOSANI RO42TREZ1165032XXX005748
BRASOV TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BRASOV RO98TREZ1315032XXX010600
BRAILA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BRAILA RO22TREZ1515032XXX006557
BUZAU TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BUZAU RO08TREZ1665032XXX007625
CARAS-SEVERIN TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL RESITA RO71TREZ1815032XXX003136
CLUJ TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA RO31TREZ2165032XXX023414
CONSTANTA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL CONSTANTA RO38TREZ2315032XXX012561
COVASNA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL SF.GHEORGHE RO02TREZ2565032XXX004384
DAMBOVITA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL TARGOVISTE RO71TREZ2715032XXX005122
DOLJ TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL CRAIOVA RO04TREZ2915032XXX010132
GALATI TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL GALATI RO35TREZ3065032XXX010099
GORJ TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL TG.JIU RO20TREZ3365032XXX006763
HARGHITA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC RO51TREZ3515032XXX003820
HUNEDOARA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL DEVA RO62TREZ3665032XXX004923
IALOMITA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL SLOBOZIA RO67TREZ3915032XXX002895
IASI TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL IASI RO14TREZ4065032XXX014365
MARAMURES TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BAIA MARE RO63TREZ4365032XXX006773
MEHEDINTI TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL DROBETA TR.SEVERIN RO87TREZ4615032XXX004694
MURES TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL TG.MURES RO33TREZ4765032XXX010944
NEAMT TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL PIATRA NEAMT RO40TREZ4915032XXX007463
OLT TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL SLATINA RO80TREZ5065032XXX005037
PRAHOVA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL PLOIESTI RO92TREZ5215032XXX009905
SATU MARE TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL SATU MARE RO25TREZ5465032XXX006942
SALAJ TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL ZALAU RO63TREZ5615032XXX005522
SIBIU TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL SIBIU RO17TREZ5765032XXX010270
SUCEAVA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL SUCEAVA RO83TREZ5915032XXX005339
TELEORMAN TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL ALEXANDRIA RO64TREZ6065032XXX005139
TIMIS TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL TIMISOARA RO78TREZ6215032XXX012978
TULCEA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL TULCEA RO05TREZ6415032XXX004031
VASLUI TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL VASLUI RO87TREZ6565032XXX003856
VALCEA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA RO68TREZ6715032XXX006081
VRANCEA TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL FOCSANI RO43TREZ6915032XXX002769
BUCURESTI TREZORERIE OPERATIVA SECTOR 3 RO72TREZ7035032XXX011591
CALARASI TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL CALARASI RO61TREZ2015032XXX003725
GIURGIU TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL GIURGIU RO84TREZ3215032XXX003437
ILFOV TREZORERIE OPERATIVA SECTOR 1 RO27TREZ7015032XXX010488
O.N.R.C. TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BUCURESTI RO70TREZ7005032XXX004150

SUS


ORDIN Nr. 2176/C din  3 septembrie 2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Având în vedere dispoziţiile art. 35 şi 39 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    Ministrul justiţiei emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 2 şi 3 din anexă se aplică un tarif suplimentar de 30% pentru soluţionarea cererii în termen de 48 de ore.
(2) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 3 din anexă, în cazul mai multor operaţiuni, se percepe tariful de bază plus 10% din acesta pentru fiecare nouă operaţiune, fără a se depăşi dublul tarifului de bază.
(3) Serviciile prevăzute la nr. crt. 1 şi 4 din anexă se prestează la data solicitării, fără a se percepe alte tarife suplimentare.
ART. 3
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Tarifele prevăzute în anexă includ taxa pe valoarea adăugată.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 231/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2010.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

TARIFELE
pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale înainte de depunerea cererii de înregistrare a comercianţilor

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Tariful
- lei noi (RON) -

1.

Îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor juridice/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale, modificarea actelor/datelor acestora înregistrate în registrul comerţului şi altele asemenea; îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului                                               

19,8/oră

2.

Redactarea actului constitutiv iniţial sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, redactarea statutului pentru societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic iniţial ori în forma actualizată, a statutului şi/sau a contractului de societate iniţial sau în forma actualizată pentru persoane juridice, dacă sunt înscrisuri separate, a acordului de constituire a întreprinderilor familiale, ce include procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale           

162/act

3.

Redactarea actului modificator, actului adiţional ori, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie/asociatului unic privind modificări ale actului constitutiv/statutului/contractului/acordului de constituire referitoare la: sediul social/profesional; denumirea firmei sau emblema acesteia; durata de funcţionare; forma juridică; domeniul principal de activitate şi activitatea principală; obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN; administratori, împuterniciţi, directori, reprezentanţi şi/sau cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociaţi; majorarea sau reducerea capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectaţiune; înfiinţarea sau desfiinţarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare sau fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv / statutului / contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare, participare la profit/beneficii şi pierderi, suspendarea sau reluarea activităţii etc.); declaraţia persoanelor fizice autorizate sau titulare ale întreprinderilor individuale privitoare la constituirea patrimoniului de afectaţiune; actul adiţional la acordul de constituire a întreprinderilor familiale                               

49,5 + 10%/ element

suplimentar

4.

Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă; extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere        

10,8/act 

SUS


Ordinul ministrului justitiei nr. 1788/C/2011 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Tariful
- lei noi (RON) -

1.

Multiplicare de documente (copii xerox):

-   format A4 - 1 fata

-   format A4 - fata/verso

0,40

0,56

2.

Transmitere de documente prin fax

2,42

3.

Transmitere de documente prin posta in tara

6,45

4.

Tehnoredactare de cereri si declaratii

6,45

5.


Indrumare pentru completarea corecta a cererilor adresate oficiului registrului comertului, altele decat cererea de inregistrare a persoanelor juridice, fizice, asociatiilor familiale si cererea pentru obtinerea autorizarii functionarii

3,63

6.


Expediere de documente, prin posta, in strainatate - cu confirmare de primire

120,97

7.


Expediere de documente, prin posta, in strainatate - fara confirmare de primire

20,16

SUS

TARIFE
pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008

1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a

1.1.

Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului delegat pentru autorizarea constituirii societăţilor comerciale şi de înmatriculare a acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pag. manuscris


1.2.

Publicarea în extras a încheierii de rectificare, a încheierii de autorizare şi înmatriculare a societăţilor comerciale

31,5 lei/pag. manuscris


1.3.

Publicarea următoarelor acte:

104 lei/pag. manuscris


 • proiecte de fuziune / divizare

(2000 semne/pag. manuscris)


 • acte adiţionale • somaţii • convocări AGA • hotărâri AGA • acte de numire a lichidatorilor • bilanţuri contabile ale lichidatorilor • raportări ale cenzorilor în caz de lichidare • bilanţuri ale băncilor • hotărâri judecătoreşti a căror publicare e prevăzută de lege • alte acte a căror publicare e prevăzută de lege


2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a

2.1.

Publicarea încheierii judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii cooperative

31,5 lei/pag. manuscris


2.2.

Publicarea următoarelor acte:

104 lei/pag. manuscris


 • proiecte de fuziune/divizare vizate de judecătorul delegat • acte adiţionale • hotărâri AGA prin care se aprobă situaţia financiară anuală sau se majorează capitalul social > 10% • acte de dizolvare a societăţii cooperative • alte modificări ale actului constitutiv al societăţii absorbante • act de numire a lichidatorilor • publicarea hotărârii irevocabile a tribunalului de anulare a hotărârii AGA • alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei2.3.

Publicaţii cu prezentare tabelară

5 lei/rând tabel

SUS


FONDUL DE LICHIDARE CONFORM LEGII NR.85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

La data de 20 iulie 2006 a intrat în vigoare Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, act normativ care abrogă prevederile Legii nr. 64/1995, privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului.

Prin Legea nr. 169/2010 s-a modificat art. 4 alin. (6) lit. a) din  Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei astfel că fondul de lichidare se constituie prin aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului comerțului pentru autorizare constituire persoane supuse înregistrării în registrul comerțului, cu modificările actelor, faptelor și mențiunilor acestora, și efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerțului, autorizare funcționare și eliberare documente specifice, verificare și/sau rezervare, transmitere/obținere/eliberare documente și/sau informații prevăzute de lege.

Fondul de lichidare va fi virat de oficiile registrului comerţului, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în contul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (U.N.P.I.R.).

SUS


FONDUL DE BULETIN SE PERCEPE ÎN CUANTUM DE 10% APLICAT LA TAXELE DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL COMERŢULUI HG

Pentru susţinerea cheltuielilor de editare şi  difuzare a Buletinului procedurilor de insolvenţă, fondul prevăzut la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, se percepe în cotă de 10% aplicată la taxele percepute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru operaţiunile de înregistrareSUS