Pagina principala Contact | Harta site-ului Cautare:

Cadrul juridic

Registrul comertului reapare in peisajul economic romanesc dupa o absentade 40 de ani fiind infiintat in temeiul Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca institutie specifica economiei de piata.

SUS


Organizare si functionare

Registrul Comertului este organizat pe 2 niveluri:

 • nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si care functioneaza pe langa fiecare Tribunal.
 • nivel national reprezentat de Oficiul National al Registrului Comertului ce functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei
SUS

Istoric

Primele evidente ale comerciantilor dateaza din evul mediu, cand breslele tineau date despre comercianti si meseriasi. Dupa unirea Principatelor Romane o data cu punerea bazelor statului roman modern, prin legi si amendamente noi, se acorda o importanta crescanda tinerii in evidenta a structurii si activitatii firmelor :

1864 - votarea si promulgarea primei legi de organizare a Camerelor de Comert si Industrie

1868 - amendarea legii existente, cuprinde germenele oficiului registrului comertului. Articolul 3 din proiect prevede ca nu se poata face nici un fel de inscriere la Tribunal, fara ca negustorii sa se fi prezentat la Camera de Comert si Industrie din circumscriptia lor, pentru a fi inscrisi in registrul Camerei

1884 - este promulgata "Legea inscrierii firmelor" ce organizeaza in sens modern evidenta firmelor comerciale

1913 - noi amendamente privitoare la rubricile registrul comertului sunt aduse de "Regulamentul pentru forma si modul tinerii registrelor pentru inscrierea firmelor", aprobat prin decret regal

1931 - registrul comertului este organizat pe langa Camera de Comert si Industrie. Noua "Lege pentru infiintarea unui registru al comertului" publicata in Monitorul Oficial nr. 84 din 3 aprilie, prevede ca, la fiecare Camera de Comert si Industrie sa se pastreze, de catre un oficiu special si sub controlul unui judecator delegat, un registru al comertului pentru inscrierea actelor a caror publicitate era ceruta de lege. Inmatricularile si mentiunile sunt publicate in "Buletinul Camerei de Comert si Industrie"

1945 - la sfarsitul acestui an erau inregistrate 157.626 de firme, din care firme individuale 147.038 si firme sociale 10.588

1950 - Registrul comertului este desfiintat, functiunile sale fiind incompatibile cu economia socialista

1990 - reluand traditia economiei romanesti din perioada interbelica, Registrul Comertului este reinfiintat pe langa camerele de comert si industrie din Romania, la 15 noiembrie, ca institutie proprie economiei de piata cu obiective si functii definite de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

2002 - Oficiul National al Registrului Comertului devine institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii organizata in subordinea Ministerului Justitiei, in temeiul OUG nr. 129/10.10.2002, aprobata prin legea nr. 505/2003. Oficiile registrului comertului teritoriale se organizeaza in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si functioneaza pe langa fiecare tribunal

SUS


Buletin informativ Legea nr. 544 / 2001

Functiile Oficiului National al Registrului Comertului:

 • publicitate legala
 • evidenta a situatiei juridice si financiare a tuturor comerciantilor
 • informare economica si statistica
 • informare comerciala
 • simplificare a procedurilor de inregistrare si autorizare a functionarii firmelor
 • informare si asistenta
SUS

Activitatea desfasurata in conformitate cu atributiile stabilite prin Legea nr. 26/1990 republicata cu modificarile si completarileulterioare si Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Tinerea registrului central al comertului

 • in forma dematerializata cuprinzand bazele RECOM online, cu date la zi despre firme si bazele de istoric mentiuni

 • in forma de documente cuprinzand rezolutia directorului/persoanei desemnate, cererile de inregistrare si documentele comerciantilor

  - indrumarea metodologica a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, prin elaborarea de norme unitare privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor 

  - elaborarea normelor unitare de organizare si functionare interioara a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale 

  - proiectarea/realizarea, implementarea si intretinerea sistemului informatic unitar al registrului comertului 

  - informarea statistica

SUS

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

I. Documente aferente serviciului public de tinere a registrelor comertului

1. Documente referitoare la persoanele fizice si juridiceinregistrate in registrul comertului:

a) cereri de inregistrare in registrul comertului potrivit legii;
b) cereri de radiere formulate potrivit legii;
c) declaratii - tip pe propria raspundere si certificate constatatoare referitoare la autorizarea functionarii;
d) cereri de recurs si opozitii potrivit legii;
e) mapa de rezolutii pronuntate de director/persoana desemnata;
f) documente justificative depuse in sustinerea cererii;
g) cereri de solicitare certificate constatatoare, copii certificate,informatii sau duplicate;
h) corespondenta purtata intre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal si comerciant;
i) citatii;
j) situatii financiare anuale, raportul cenzorilor/auditorului financiar, raportul administratorilor.

2.Registre:

a) registrele unice de intrare - iesire;
b) registrul comertului computerizat pentru persoane juridice si persoane fizice;|
c) registru rezervari firma si emblema;
d) registrul de recursuri si opozitii;
e) condica de sedinte ;
f) registre de predare - primire documente;
g) registrele comertului pentru inregistrarile efectuate in perioada1990-1997 in care registrul comertului nu se tineacomputerizat;
h) registrele societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, dupa radierea acestora din registrul comertului.

3.Arhiva pe suport magnetic:

a) copii ale registrului computerizat;
b) software de baza si de aplicatii;
c) copii de nomenclatoare;

II.Documente create in cadrul activitatii de institutie publica de catre Oficiul National al Registrului Comertului si/sau gestionate de acesta:

1. Documente privind organizarea si functionarea institutiei:
a) Regulamentul de organizare si functionare;
b) Statul de functii;
c) Organigrama;
d) Deciziile Directorului General;
e) Deciziile Comitetului de Directie;
2. Documente privind evidentele financiar contabile:
a) bilantul contabil;
b) bugetul de venituri si cheltuieli;
c) statele de salarii;
c) evidente contabile conform legislatiei specifice.
3. Documente privind raporturile de munca:
a) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul oficiului National al Registrului Comertului;
b) Contractul colectiv de munca;
c) Regulamentul intern;
d) contactele individuale de munca si actele aditionale la acestea;
e) actele personale ale salariatilor, depuse la dosarul de angajare (copii acte stare civila, acte de studii, declaratii medicale, etc.);
f) decizii privind raporturile de munca;
g) documente privind salarizarea;
h) declaratiile de avere ale persoanelor cu functii de conducere.
4. Documente privind activitatea curenta:
a) dosarele de achizitie publica;
b) contractele de achizitie publica de bunuri, servicii si lucrari;
c) contractele de solicitare informatii din registrul comertului (contracte Recom);
d) evidente statistice;
e) protocoale de colaborare cu alte institutii si autoritati publice;
f) corespondenta cu alte institutii sau autoritati publice;
g) raspunsuri la sesizari, petitii, cereri adresate Oficiului National al Registrului Comertului;
h) registre de intrari iesiri.

* documente/informatii publice in conditiile art. 4 si art. 11 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberate solicitantilor cu plata tarifelor prevazute de H.G. nr. 913/2004.

SUS

Lista cuprinzand documentele de interes public

SUS

Structura si coordonatele de contact

Director general

Silvia Claudia Mihalcea

telefon : (+40-21) 316.08.04, 316.08.10
fax : (+40-21) 316.08.03

Director general adjunct

Adriana Luminița Iacob

telefon : (+40-21) 316.08.04, 316.08.10
fax : (+40-21) 316.08.03

Director general adjunct - numit temporar

Maria Gabriela Zoană

telefon : (+40-21) 316.08.04, 316.08.10
fax : (+40-21) 316.08.03

Serviciul Corpul de Inspecţie Generala

Cruicu Florin Emanuel

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 112
fax: (+40-21) 316.08.03


DIRECŢIA ECONOMICA

Director

Georgeta Balan

telefon : (+40-21) 316.08.09
fax: (+40-21) 316.08.08

Serviciul Financiar

Sef serviciu: Luminita Claudia Lungu

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 601
fax: (+40-21) 316.08.08

Serviciul Contabilitate

Sef serviciu numit temporar: Gatea Maria

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 602
fax: (+40-21) 316.08.08

Serviciul Achiziții Publice - Administrativ

Sef serviciu: Valentin Vladu

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 603
fax: (+40-21) 316.08.08

 


DIRECTIA CONTENCIOS

Director

Bogdan Mihail Burdescu

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 112
fax: (+40-21) 316.08.03

Serviciul Contencios

Sef serviciu: Elena Cerasela Branescu

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 112
fax: (+40-21) 316.08.03

Serviciul Indrumare si Informare Publica

Sef serviciu: Eduard Constantin

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 125
fax: (+40-21) 316.08.03


DIRECTIA MANAGEMENTUL CALITĂȚII, ORGANIZARE, ARHIVĂ

Director

Rodica Tatiana Soroiu

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 500
fax: (+40-21) 316.08.03

Serviciul Organizare

Sef serviciu: Mihaela Laura Tihan

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 503
fax: (+40-21) 316.08.03

Serviciul Arhivă

Sef serviciu: Viorel Halip

telefon: (+40-21) 316.08.28 / int. 313
fax: (+40-21) 316.08.25

Sef birou: Adriana-Cristina Dan

telefon: (+40-21) 316.08.28 / int. 313
fax: (+40-21) 316.08.25

 


DIRECTIA BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA

Director

Valentina Burdescu

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18, 24) / int. 400
fax: (+40-21) 316.08.07

Serviciu asistență juridică și furnizare Buletinul Procedurilor de Insolvență

Sef serviciu: Aurelia Ghimpu

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 401

Serviciu editare Buletinul Procedurilor de Insolvență

Sef serviciu: Dana Emanuela Lada

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 120

Biroul publicare Buletinul Procedurilor de Insolvență

Sef birou: Ioan Mărginean

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 120


DIRECTIA ANALIZA PROGRAMARE, TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Director - numit temporar

Gabriel Condeșteanu

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 300
fax: (+40-21) 316.08.03

Serviciul analiza programare a sistemului informatic

Sef serviciu: Cristina Halip

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 300
fax: (+40-21) 316.08.03

Serviciul tehnologia informatiei

Sef serviciu: Dan Tanase

telefon: (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 123
fax: (+40-21) 316.08.03


DIRECTIA REGISTRUL COMERTULUI CENTRAL COMPUTERIZAT

Director

Mihai Constantin

telefon : (+40-21) 316.08.13;  316.08.17 (18,24) / int. 200
fax: (+40-21) 316.08.03

Serviciul valorificare date din Registrul Comertului

Sef serviciu: Mariana Florescu

telefon : (+40-21) 316.08.14
fax: (+40-21) 316.08.29

Serviciul indrumare metodologica

Sef serviciu: Anisoara Ujica

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 110
fax: (+40-21) 316.08.29

Relatii internationale

Andreea-Roxana Epuraș

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 130
fax: (+40-21) 316.08.29


DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

Director

Adrian Leontin Constantinescu

telefon: (+40-21) 316.08.27
fax: (+40-21) 316.08.27


Relatii cu presa

Andreea-Roxana Epuraș

telefon : (+40-21) 316.08.17 (18,24) / int. 130
e-mail: presa@onrc.ro

SUS


Program de lucru

LUNI - VINERI -> 08:00 - 16:00


Program audiențe Conducere ONRC

MIERCURI - 10:00 - 12:00

telefon : (+40-21) 316.08.04


Relatii de colaborare: