Pagina principala Contact | Harta site-ului Cautare:

Aplicarea dispozitiilor art. 237 alin. (8) - (9) din Legea nr. 31 / 1990

ART. 237*)

(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;

c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;

d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.

(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In aceste cazuri, tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50% .

(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si (4). Dispozitiile art. 60 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

Alineatele (7), (71) şi (8), coroborate cu art. 3 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 116/2009, prevăd că, în termen de 3 luni de la rămânerea irevocabilă a hotărârii de dizolvare, reprezentanţii societăţii au obligaţia de a solicita numirea unui lichidator, orice altă persoană interesată având dreptul de a solicita numirea  lichidatorului în următoarele 3 luni. Competenţa de numire a lichidatorului aparţine secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul.

Dacă termenele succesive de 3 luni s-au împlinit fără să se solicite numirea unui lichidator, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va solicita secţiei comerciale a tribunalului radierea societăţii comerciale.

(9) Incheierea (hotararea) de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei juridice la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe cale electronica, si se afiseaza pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul.

(10) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului in conditiile alin. (8) si (9) revin actionarilor. Acest drept se prescrie in termen de 6 luni de la comunicarea incheierii de radiere.

*) Modificat conf. prevederilor Art. I, pct. 3 din Legea nr. 302/2005.

Informatii privind societatile comerciale pentru care exista o hotarare judecatoreasca de numire a lichidatorului.

Accesare lista firme


Informatii privind societatile comerciale pentru care exista o hotarare judecatoreasca de radiere in conditiile Legii nr. 31 / 1990 - art. 237 (8).

Accesare lista firme


Informatii privind societatile comerciale pentru care exista o hotarare a tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea pentru neindeplinirea obligatiei de majorare a capitalului social la limita legala

Accesare lista firme