Pagina principala Contact | Harta site-ului Cautare:

APLICAREA DISPOZITIILOR ART. 30 SI ART. 31 DIN LEGEA NR. 359/2004


Constatarea dizolvarii de drept, lichidarea si radierea persoanelor juridice care, pana la data de 31.12.2004, nu au efectuat preschimbarea certificatelor de inmatriculare si a celor de inregistrare fiscala cu noile certificate de inregistrare continand codul unic de inregistrare, se desfasoara, in etape, astfel:

1.Constatarea dizolvarii de drept

2.Comunicarea si publicarea incheierilor de constatare a dizolvarii de drept – art. 30 alin. (3) din Legea nr. 359/2004

3.Cai de atac

4.Lichidarea, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata

5.Publicarea incheierilor de numire lichidatori la cererea creditorilor bugetari - art. 31 alin. (41) din Legea nr. 359/2004

6.Radierea persoanei juridice - art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004

7.Comunicarea si publicarea incheierilor de radiere - art. 31 alin. (6) dn Legea nr. 359/2004

Accesare lista firme


 

1.Constatarea dizolvarii de drept

  • Identificarea persoanelor juridice prevazute de lege care nu au efectuat preschimbarea certificatelor, precum si verificarea acestora cu documentele din arhiva;
  • Formularea de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa fiecare tribunal a cererilor prin care se solicita sectiei comerciale a tribunalului in a carei circumscriptie isi are sediul comerciantul constatarea dizolvarii de drept;
  • Pronuntarea de catre sectia comerciala a tribunalului a hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept;
  • Inregistrarea in registrul comertului a hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept.

Nu fac obiectul cererilor de constatare a dizolvarii persoanele juridice care se afla in una din urmatoarele situatii:

  • dizolvare, indiferent de temeiul legal al acesteia;
  • lichidare;
  • faliment;
  • persoanele juridice care au incheiere de respingere a mentiunii/preschimbarii si care au inaintat recurs impotriva acestei incheieri;
  • fuziune totala daca persoana juridica absorbita nu are certificatul preschimbat, in cazul in care persoana juridica absorbanta are certificatul preschimbat.

2.Comunicarea si publicarea incheierilor de constatare a dizolvarii de drept – art. 30 (3) din Legea nr. 359/2004

  • Comunicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept la sediul persoanei juridice;
  • Comunicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe cale electronica;
  • Publicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului in raza caruia persoana juridica are stabilit sediul social.

3.Cai de atac

  • Hotararea tribunalului de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului;
  • Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii;
  • Termenul de recurs este de 15 zile de la data publicarii conform la art. 30 (3) din lege;
  • Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului in conditiile art.60 din Legea nr.31/1990, republicata.

4.Lichidarea, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata

  • Daca nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins:
   • reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia numirii si inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului:
    - in termen de 6 luni de la data pronuntarii hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii;
    - sau in termen de 6 luni de la data respingerii recursului.
   • orice persoana interesata, in acelasi termen de 6 luni, daca nu exista reprezentant legal sau acesta nu procedeaza la numirea lichidatorului, poate solicita sectiei comerciale a tribunalului in a carei circumscriptie isi are sediul comerciantul numirea lichidatorului.
    In aceasta din urma situatie, judecatorul delegat numeste un lichidator de pe lista practicienilor in reorganizare si lichidare. In situatia in care persoana interesata nu este un creditor bugetar, hotararea tribunalului urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei interesate

5.Publicarea incheierilor de numire lichidatori la cererea creditorilor bugetari

  • Hotararile tribunalului de numire lichidatori in conditiile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 la cererea creditorilor bugetari, se comunica pe cale electronica Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publica pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in a carui raza societatea comerciala dizolvata isi are sediul social.

6.Radierea persoanei juridice

  • Identificarea persoanelor juridice dizolvate de drept, pentru care, in termenul de 6 luni nu s-au desemnat lichidatori;
  • Formularea de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa fiecare tribunal a cererilor prin care se solicita sectiei comerciale a tribunalului in a carei circumscriptie isi are sediul comerciantul radierea persoanelor juridice si a sediilor secundare ale acestora, daca in termenul de 6 luni nu a fost numit si inregistrat in registrul comertului lichidator;
  • Pronuntarea de catre tribunal a hotararilor de radiere a persoanelor juridice;
  • Inregistrarea in registrul comertului a incheierilor de radiere a persoanelor juridice si a sediilor secundare ale acestora, cu sau fara statut de sucursala

7.Comunicarea si publicarea incheierilor de radiere

  • Comunicarea pe cale electronica a incheierilor de radiere la Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;
  • Publicarea hotararii tribunalului de radiere pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului in raza caruia persoana juridica are stabilit sediul social.