Pagina principala Contact | Harta site-ului Cautare:

FORMALITATI

G H I D
privind documentele necesare pentru înregistrarea şi autorizarea comercianţilor
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, şi întreprinderi familiale
 

Nr. crt.

Obiectul înregistrărilor

     1.  

- persoane fizice autorizate

     2.  

- persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale

     3.  

- intreprinderi familiale

G H I D
privind documentele necesare pentru īnregistrarea şi autorizarea comercianţilor persoane juridice şi īnregistrarea modificărilor actelor constitutive ale acestora 

Facilitati acordate studentilor care doresc sa înfiinteze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003

Nr. crt.

Tip īnregistrare şi documentele necesare

Obiectul īnregistrărilor

1.  

Īnregistrarea īn registrul comerţului, īnregistrare fiscală şi autorizarea funcţionării privind:

- societăţi īn nume colectiv, īn comandită simplă şi cu răspundere limitată

1bis. - societăţi cu răspundere limitată – debutant (S.R.L: - D)

2.  

- societăţi pe acţiuni şi īn comandită pe acţiuni

3.  

- societăţi şi companii naţionale

4.  

- grupuri de interes economic şi grupuri europene de interes economic

5. - societatea europeană (SE) constituită prin fuziune
6. - societatea europeană (SE) Holding

7.  

- regii autonome

8.  

- organizaţii cooperatiste de credit prevăzute de OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului  (cooperative de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit)

9.  

- societăţi cooperative de gradul I şi gradul II, conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

10.  

- cooperative agricole de gradul I şi gradul II, conform prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

11. - societatea cooperativă europeană (SCE)
12. - societatea cooperativă europeană (SCE) constituită prin fuziune
13. - societatea europeană (SE)/filială

14.  

- sucursale īnfiinţate de o societate cu sediul īn Romānia

15.  

- sucursale īnfiinţate de regii autonome

16.  

- sucursale īnfiinţate de organizaţii meşteşugăreşti, ale cooperaţiei de consum şi ale cooperativelor de credit

17.  

- sucursale īnfiinţate īn Romānia de către o societate cu sediul īn străinătate

18.  

Īnregistrarea modificărilor la actele constitutive ale comercianţilor privind:

 

- denumirea unui comerciant (firma)

19.  

- emblema

20.  

- transformarea formei juridice a unei societăţi (art. 205 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

21. - transformarea unei societăţi pe acţiuni în societate europeană (SE)

22.  

- sediul comercianţilor sau a sucursalelor acestora īn acelaşi judeţ

23.  

- sediul comercianţilor sau a sucursalelor acestora īn alt judeţ

24. - transferul sediului social al societăţii europene (SE) într-un alt stat membru

25.  

- prelungirea duratei de funcţionare a societăţilor comerciale

26.  

- reducerea duratei de funcţionare a societăţilor comerciale

27.  

- obiectul de activitate (completare, extindere, reformulare etc.)

27bis.  

- actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2

28.  

- declaraţiile tip pe propria răspundere (model 3)

29.  

- majorarea capitalului social al societăţilor comerciale

30.  

- reducerea capitalului social al societăţilor comerciale

31.  

- transmiterea părţilor de interes şi părţilor sociale la SNC, SCS, SRL, GIE şi GEIE

32.  

- suspendarea temporară a activităţii/reluarea activităţii societăţilor comerciale

33.  

-  consiliul de administraţie, directorii, consiliul de supraveghere, directoratul, administratorii, persoanele īmputernicite să reprezinte sucursala, cenzorii, auditorii (numire, retragere, revocare, prelungire mandat, īncetare mandat)

34.  

- alte menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de īnregistrare aprobată prin Ordinul MJ nr. 1355/C/2009

35.  

- datele de identificare ale fondatorilor, asociaţilor, persoanelor īmputernicite, reprezentanţilor, administratorilor, cenzorilor, auditorilor, lichidatorilor

36.  

- excluderea sau retragerea asociaţilor din SNC, SCS şi SRL ca urmare a unei hotărāri judecătoreşti irevocabile (art. 222 şi art. 226 lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

37.  

- fuziunea prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societăţi care se dizolvă, fără a intra īn lichidare, unei societăţi pe care o constituie (art. 238 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

38.  

- fuziunea prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societăţi care se dizolvă, fără a intra īn lichidare, unei alte societăţi existente (art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

39. - fuziunea transfrontalieră

40.  

- divizarea unei societăţi comerciale prin transmiterea unei părţi din patrimoniul său uneia sau mai multor societăţi existente (art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

41.  

- divizarea unei societăţi comerciale prin transmiterea unei părţi din patrimoniul său uneia sau mai multor societăţi comerciale care sunt astfel constituite (art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

42.  

- divizarea unei societăţi comerciale care se dizolvă, fără a intra īn lichidare şi transferă mai multor societăţi existente sau nou constituite totalitatea patrimoniului său (art. 238 alin. (2) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

43.  

- dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

44.  

- dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai mulţi asociaţi, SA şi SCA (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

45.  

- dizolvarea şi lichidarea simultană a SNC, SCS şi SRL (art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

46.  

- dizolvarea voluntară a SNC, SCS, SRL, SA şi SCA (art. 227 alin. (1) lit. b), d), art. 228 şi art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

47.  

- dizolvarea judiciară şi lichidarea societăţilor comerciale (art. 227 alin. (1) lit. c) şi e) şi art. 229 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

48.  

- dizolvarea şi lichidarea SNC, SCS, SRL şi SCA (deces - art. 229 şi 230 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

49.  

- īnfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe etc., art. 43 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

50.  

- menţiuni prevăzute de Legea nr. 161/2003, OUG nr. 119/2006 şi Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2137/1985

51.  

Radiere

- sucursale

52.  

Verificarea disponibilităţii firmei şi/sau rezervarea acesteia

53.  

Verificarea disponibilităţii emblemei şi/sau rezervarea acesteia

54.  

Depunerea prospectului de emisiune de acţiuni privind constituirea societăţilor pe acţiuni prin subscripţia publică

55. Datele pe care trebuie să le conțină declarațiile pe proprie răspundere, date de către persoanele care au această obligație