Alte menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1355/C/2009

Notă de informare 

 

Cererea de înregistrare - formular, în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de:

  1. Documentele în baza cărora se solicită efectuarea menţiunii;
  2. Dacă este cazul:
    • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
    • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
  3. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

*

*               *

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.