Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

 

Mențiuni - persoane juridice

   

Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)
Modificarea denumirii
Înscrierea sau modificarea emblemei
Schimbarea formei juridice
Transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o SE
Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ
Schimbarea sediului social în alt judeţ
Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru
Prelungirea duratei de funcţionare
Reducerea duratei de funcţionare
Modificarea obiectului de activitate
Actualizarea obiectului de activitate
Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere
Majorarea capitalului social
Reducerea capitalului social
Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale
Suspendarea sau reluarea activităţii
Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control
Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare
Menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare
Modificările la actele constitutive ale GIE şi GEIE
Modificarea datelor de identificare
Numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare
Excluderea sau retragerea asociaţilor
Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie
Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă
Fuziunea transfrontalieră
Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi existente
Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi nou constituite
Divizarea totală
Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte
Corectare erori materiale

 

     ***     Vă informăm că, vineri - 24 noiembrie 2017, programul de lucru cu publicul al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița se încheie începând cu ora 12:00, ca urmare a relocării activității. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***     Vă informăm că, în această perioadă, unele dintre mesajele transmise și primite de ONRC, prin e-mail, către/de la domeniul yahoo.com se întorc cu mesaj de eroare din cauza unor dificultăți tehnice independente de instituția noastră. Din acest motiv, vă rugăm să ne indicați adrese de e-mail alternative, de pe alte domenii (ex: nume@gmail.com, nume@outlook.com, nume@aol.com, nume@k.ro, nume@home.ro), pentru a vă putea furniza informațiile solicitate.      ***     Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe