Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Proiectul de fuziune include următoarele elemente:
  • denumirea şi sediul social al societăţilor care fuzionează, precum şi cele preconizate pentru SE;
  • raportul de schimb al acţiunilor şi, dacă este cazul, valoarea sultei;
  • modalităţile de predare a acţiunilor SE;
  • data de la care aceste acţiuni dau dreptul de a participa la beneficii şi orice modalităţi speciale privind acest drept;
  • data de la care operaţiunile societăţilor care fuzionează sunt considerate din punct de vedere contabil ca fiind efectuate în contul SE;
  • drepturile acordate de SE acţionarilor care beneficiază de drepturi speciale şi deţinătorilor de titluri, altele decât acţiuni, sau măsurile preconizate în privinţa acestora;
  • orice avantaj special acordat experţilor care examinează proiectul de fuziune, precum şi membrilor organelor de administraţie, de conducere, de supraveghere sau de control ale societăţilor care fuzionează;
  • statutul SE;
  • informaţii privind procedurile de stabilire a modalităţilor referitoare la implicarea lucrătorilor, în temeiul Directivei 2001/86/CE.
     ***     Vă informăm că, vineri - 24 noiembrie 2017, programul de lucru cu publicul al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița se încheie începând cu ora 12:00, ca urmare a relocării activității. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***     Vă informăm că, în această perioadă, unele dintre mesajele transmise și primite de ONRC, prin e-mail, către/de la domeniul yahoo.com se întorc cu mesaj de eroare din cauza unor dificultăți tehnice independente de instituția noastră. Din acest motiv, vă rugăm să ne indicați adrese de e-mail alternative, de pe alte domenii (ex: nume@gmail.com, nume@outlook.com, nume@aol.com, nume@k.ro, nume@home.ro), pentru a vă putea furniza informațiile solicitate.      ***     Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe