Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Info Utile

 Obligaţiile şi sancţiunile aplicate lichidatorilor numiți în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii de dizolvare a unei societăţi trebuie finalizată şi lichidarea acesteia, termenul putând fi prelungit cu încă un an, la cererea lichidatorului, dar nu mai mult de două ori, conform articolului 260 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Lichidatorii vor fi numiți în cel mult 60 de zile de la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii de dizolvare, în condițiile prevăzute de lege pentru fiecare formă juridică în parte. 
Termene obligatorii pentru lichidatori
... află mai multe 

 
 Documentele necesare menționării în registrul comerțului pot fi depuse online

Deţineţi o firmă şi trebuie să menționați în registrul comerțului o serie de acte supuse acestei obligații legale?
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea profesioniștilor prevăzuți la art. 2 din același act normativ, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului...află mai multe
... află mai multe 

 
 Cum puteţi depune online documentele necesare înregistrării unui profesionist la Registrul Comerţului?

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură pentru cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţia publică servicii online prin intermediul portalului https://portal.onrc.ro.
Pentru înregistrarea la registrul comerţului a unui profesionist, aveţi posibilitatea utilizării portalului de servicii online al ONRC, pentru accesarea căruia, trebuie să vă creaţi un cont de utilizator al portalului, ulterior având acces gratuit sau contra cost, funcţie de tipul serviciului.
Astfel, pentru înmatricularea online a unui profesionist (persoană juridică sau persoană fizică autorizată - PFA/întreprindere individuală – II/întreprindere familială – IF) trebuie accesată secţiunea “Înregistrare în RC şi autorizare PJ”/“Înregistrare în RC – PFA/II/IF” pentru a fi completată cererea
... află mai multe 

 
 Servicii de asistenţă acordate de Registrul Comerţului profesioniştilor

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pun la dispoziţia solicitanţilor servicii de asistenţă de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare (în conformitate cu art. 33). 
Pe lângă serviciile de asistenţă acordate gratuit, precum tehnoredactarea cererii de înregistrare sau îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor (pentru mai multe informaţii, accesaţi http://www.onrc.ro/index.php/ro/care-sunt-serviciile-de-asistenta-gratuite-acordate-de-oficiile-registrelor-comertului-de-pe-langa-tribunale), în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară şi activităţi de asistenţă acordate la cererea şi pe cheltuiala profesioniştilor
... află mai multe 

 
 Care sunt serviciile de asistenţă gratuite acordate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale?

Vreţi să demaraţi o afacere şi aveţi nevoie de îndrumare privind formalităţile legale pe care trebuie să le întreprindeţi? Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pun la dispoziţia profesioniştilor servicii de asistenţă de specialitate, în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare 
...
află mai multe 

 
 The International Business Registers Report 2016

The International Business Registers Report 2016” este un studiu comparativ rezultat al colaborării organizaţiilor internaţionale ale registrelor comerţului, respectiv: ECRF (European Commerce Registers’ Forum), CRF (Corporate Registers Forum), IACA (International Association of Commercial Administrators) şi ASORLAC (Association of Registers of Latin America and the Caribbean). Totodată, trebuie precizat faptul că Raportul a reunit respondenţi din 89 de ţări, împărţite în patru categorii în funcţie de regiunea geografică în care sunt situate: Europa, Africa şi Estul Mijlociu, regiunea Asia – Pacific, precum şi America de Nord şi America de Sud, fiind subliniată pentru întâia dată importanţa pe care o are suprafaţa unei jurisdicţii şi numărul locuitorilor acesteia pentru numărul profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului. Studiul este structurat pe 5 capitole, care dezvoltă următoarele teme: informaţii generale despre registrul comerţului, procesele de înregistrare, fapte şi menţiuni de înregistrat, performanţa şi costurile legate de procesul de înregistrare şi dinamica
...
află mai multe 

 
 Cum puteţi verifica dacă la o anumită adresă este înregistrată o societate? 

În cazul în care doriţi să vă achiziţionaţi un imobil, printre alte demersuri pe care trebuie să le întreprindeţi, vă recomandăm să verificaţi dacă în registrul comerţului la adresa respectivă este înregistrat sediul social al vreunei societăţi.
Cum puteţi verifica dacă la adresa respectivă este înregistrat sediul social al unei societăţi?
Având în vedere că înainte de începerea activităţii economice persoanele fizice sau juridice au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social, aveţi posibilitatea să solicitaţi informaţii despre societăţile înregistrate la o anumită adresă astfel:
• prin completarea formularului – tip “Cerere – comandă eliberare informaţii” (care poate fi descărcat de pe pagina de internet a ONRC, www.onrc.ro, secțiunea Informaţii de interes public – Formulare tip - http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-188.pdf), la care se ataşează dovada privind plata taxei și tarifului aferent stabilit conform HG nr. 902/2012,  ... află mai multe

 
 Care sunt condiţiile pentru înfiinţarea unui SRL-D şi când se pierde calitatea de întreprinzător debutant în afaceri? 

În scopul stimulării mediului de afaceri, a fost lansat „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”. Prin intermediul acestui program se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate de întreprinzătorii debutanți în afaceri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată. 
Cine beneficiază de „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri”?
Pentru a fi beneficiar al programului, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 6/2011, întreprinzătorul debutant în afaceri este persoana fizică majoră care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a) are capacitate juridică deplină de exercițiu;
b) anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European ... află mai multe

 

 Care este diferenţa dintre sucursala şi filiala unei societăţi cu sediul în România? 

Orice firmă cu sediul în România poate să îşi extindă activitatea prin înfiinţarea de sucursale şi filiale pentru care trebuie să solicite înregistrarea la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială vor funcţiona. Ce este o sucursală? Potrivit art. 43 alin. (1) din Legea 31/1990, “sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona … află mai multe 

 
 Ce reprezintă şi cum se obţin numărul de ordine în registrul comerţului, CUI – ul şi CIF - ul? 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale  şi persoanele juridice (societăţile, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România), precum şi alte persoane fizice şi juridice prevăzute de lege, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului. Conform art. 8, alin. 1 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la înmatricularea unei firme se eliberează certificatul de înregistrare în care sunt menţionate … află mai multe 

 
 Elemente de identificare a unui profesionist: firma, emblema şi marca 

Firma, emblema şi marca reprezintă elemente de distinctivitate prin care poate fi identificat un profesionist. Dar ce înseamnă fiecare dintre aceste elemente? Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un profesionist îşi exercită comerţul şi sub care semnează (art.30, Legea 26/1990) … află mai multe 

 
 Cum poate fi modificat obiectul de activitate al unei firme?

Atunci când doriţi să modificaţi obiectul de activitate al firmei, trebuie să ţineţi cont de prevederile legale în vigoare. În primul rând, pentru modificarea obiectului de activitate al unei firme (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu şi activitate principală, schimbarea domeniului şi activităţii principale), profesionistul trebuie să completeze şi să depună la oficiul registrului comerţului
... află mai multe 

 
 Întreruperea temporară a activității firmei: ce pași sunt necesari?

Dacă deţineţi o firmă a cărei activitate doriţi să o întrerupeţi temporar, trebuie să depuneţi la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde firma îşi are sediul social o serie de documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.În primul rând, este necesară completarea şi depunerea unei cereri de înregistrare prin care să solicitaţi înregistrarea menţiunii privind suspendarea temporară a activităţii firmei dumneavoastră însoţită de o declaraţie-tip pe propria răspundere din care să rezulte
... află mai multe 

 
 Regimul juridic al informaţiilor privind profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului

Dacă aţi decis să vă deschideţi o firmă, este important de știut că datele completate în cererile depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale devin informaţii publice odată cu înregistrarea lor în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau Partea a VII-a.
Care sunt prevederile legale care reglementează acest fapt?
În primul rând, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin.1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, registrul comerţului este public. Aşadar, Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, precum şi informaţii despre datele înregistrate în registrul comerţului şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat. 
O altă modalitate prin care orice persoană interesată poate obţine informaţii cu privire la datele unei firme înregistrate în registrul comerţului este accesarea Portalului ONRC, 
... află mai multe 

 
 International Business Registers Report 2015

Conform celei de a 14-a ediţie a International Business Registers Report, Europa este considerată cea mai stabilă regiune din punct de vedere al dinamicii afacerilor, dizolvările fiind înlocuite de noi înregistrări. Astfel că se înregistrează o creştere a procentului înmatriculărilor, comparativ cu cel al dizolvărilor, în ţări precum Spania (3% înmatriculări, 1% dizolvări), Suedia (6% înmatriculări, 3% dizolvări), Lituania (6% înmatriculări, 2% dizolvări), Estonia (9% înmatriculări, 2% dizolvări). În România, procentul dizolvărilor a crescut cu 3%, în timp ce înregistrările au crescut cu 4%. Există, de asemenea, şi situaţia în care numărul dizolvărilor a crescut comparativ cu cel al înregistrărilor, de exemplu: Germania – 4% dizolvări, 3% înregistrări, Croaţia – 12% dizolvări, 7% înregistrări ... află mai multe 

 
 Alegerea denumirii unei firme: elemente de distinctivitate
Atunci când doriți să înființați o firmă, trebuie să țineți cont de anumite aspecte legate de alegerea şi rezervarea denumirii societăţii.
Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un profesionist îşi exercită comerţul şi sub care semnează, iar în vederea rezervării, firma este supusă unor operaţiuni de verificare astfel încât să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării ... află mai multe 

 

 Intrarea în vigoare a Legii privind stimularea investitorilor individuali – business angels
La data de 17 iulie 2015, a intrat în vigoare Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382/2.06.2015, având ca obiect reglementarea condițiilor în care persoane fizice (denumite investitori individuali – business angels), pot beneficia de facilități fiscale, ca urmare a dobândirii de părți sociale prin investiții în microîntreprinderi și întreprinderi mici. ... află mai multe.

 
 Stabilirea sediului unui PFA: ce documente sunt necesare?
Dacă doriţi să vă înregistraţi ca Persoană Fizică Autorizată, trebuie să ţineţi cont de anumite obligaţii la  stabilirea sediului profesional/secundar. În primul rând, avizul/acceptul vecinilor pentru schimbarea destinaţiei imobilelor de locuinţe, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, faţă de destinaţia iniţială, este obligatoriu în cazurile prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. De asemenea, la cererea de înregistrare în registrul ... află mai multe
 
 Înregistrarea PFA: cum se atestă pregătirea sau experiența profesională?
Dacă doriţi să vă autorizaţi ca persoană fizică, pentru a desfăşura anumite activităţi economice, sunt necesare condiţii de pregătire sau capacităţi profesionale pe care trebuie să dovediţi că le îndepliniţi. În acest sens, la cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării, trebuie să atașați anumite documente. Potrivit reglementărilor în vigoare, pregătirea sau experienţa profesională se pot atesta, după caz, cu documente precum ... află mai multe
 
 Ce categorii de profesioniști se înregistrează în registrul comerțului?
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) și (3) din Noul Cod civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice ... află mai multe
 

 Denumirea PFA-ului se modifică atunci când titularul îşi schimbă numele?
Persoanele care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sunt obligate să modifice denumirea firmei (adică a PFA-ului) dacă aleg să îşi schimbe numele, de exemplu după căsătorie.
Potrivit art. 31, alin. (1) din Legea 26/1990 privind registrul comerţului, ”Firma unui comerciant, persoană fizică, se compune din numele comerciantului scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia”.
Pentru a înregistra modificarea referitoare la nume şi prenume (obligatorie, conform legii 26/1990), persoana fizică autorizată trebuie să ... află mai multe

 
     ***     Vă informăm că, în această perioadă, unele dintre mesajele transmise și primite de ONRC, prin e-mail, către/de la domeniul yahoo.com se întorc cu mesaj de eroare din cauza unor dificultăți tehnice independente de instituția noastră. Din acest motiv, vă rugăm să ne indicați adrese de e-mail alternative, de pe alte domenii (ex: nume@gmail.com, nume@outlook.com, nume@aol.com, nume@k.ro, nume@home.ro), pentru a vă putea furniza informațiile solicitate.      ***     Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe